Zasady bezpieczeństwa na stadionie

Pragnąc zapewnić wszystkim kibicom, zawodnikom i obsłudze 96. PZLA Mistrzostw Polski w pełni bezpieczne uczestnictwo w imprezie, koordynator ds. zdrowia wprowadza zasady zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów. 

Zasady dotyczące wejścia i wyjścia ze stadionu: 

1. Wejście na stadion jest ograniczone za pomocą strefowania. Konieczne jest zachowanie dystansu w kolejce min. 2 m między uczestnikami. Podczas poruszania się po stadionie prosimy zachować odległość min. 1,5 m.

2. Wszystkie osoby wchodzące na stadion muszą mieć założone maseczki lub przyłbice, zakrywające nos i usta. 

3. Przy wejściu na stadion lub do strefy imprez towarzyszących obowiązuje dezynfekcja dłoni przez uczestników.

4. Prosi się o sprawne opuszczanie terenu Mistrzostw po zakończeniu każdego dnia imprezy celem uniknięcia gromadzenia się.

 

Zasady uczestnictwa w imprezie na stadionie:

1. Środki do mycia i dezynfekcji dostępne są na stadionie i w strefie imprez towarzyszących, m.in. w toaletach oraz przy wejściach i wyjściach na teren imprezy, uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnością.

2. Konieczne jest noszenie maseczek do momentu zajęcia swojego miejsca na stadionie (wyjątkiem jest spożywanie jedzenia lub napojów).

3. Rzędy są zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: 

-  uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 

-  jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

4. Konieczne jest możliwe jak najszybsze zajęcie miejsca w sektorze w celu kontrolowania przepływu publiczności.

 

Uprzejmie prosimy o ścisłe respektowanie powyższych zasad, gdyż ich nieprzestrzeganie może wiązać się z niewpuszczeniem na stadion lub koniecznością jego opuszczenia. Ze względu na powagę sytuacji liczymy na Państwa szczególną wyrozumiałość. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby oglądanie meczów na stadionie było dla Państwa w pełni komfortowe. W związku z faktem, iż wejście na stadion może potrwać dłużej niż zwykle, zalecamy przyjazd odpowiednio wcześniej.

MATERIAŁY WIDEO

Polski Związek Lekkiej Atletyki
ul. Mysłowicka 4
01-612 Warszawa

Biuro czynne w godzinach:
pn.- czw. : 8:00 - 16:30
pt. : 8:00 - 14:00

Sekretariat - tel. 22 896 02 07

Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA
Aleja Fryderyka Chopina 10/12
87-800 Włocławek

+ 48 795 53 0612
vectrawloc@interia.pl